top of page

Iniciando o 2020 con enerxía

A investigación segue o deseño metodolóxico previsto e xa estamos metidos de cheo na recollida de información por múltiples vías. A aplicación do cuestionario on line ás/os profesionais da xestión cultural pública, a técnica Delphi a expertos, a entrevista en profundidade a quince responsables políticos municipais da acción cultural, as historias de vida profesional a once técnico/as municipais, etc. Recabar dita información é vital para o equipo investigador, polo que agardamos as vosas achegas. A finais de xaneiro manteremos unha xuntanza de traballo para valorar o recollido e establecer novos fitos a acometer no seo da investigación.


Comments


bottom of page